Algemene & Privacy voorwaarden

Home / Algemene & Privacy voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: DEELNAME/OPZEGGING
(1.1) Deelname aan de lessen van Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.
(1.2) Deelnemers aan de Yogalessen met een FLEX maandelijks abonnement hebben 1 MAAND opzegtermijn.
(1.3) Deelnemers aan de Yogalessen met een VAST jaar abonnement hebben 1 MAAND opzegtermijn.
(1.4) Opzegging dient schriftelijk (per e-mail of via whatsapp bericht) te worden gedaan, vóór het aanvangende opzegtermijn.
(1.5) Opzegging aan het eind van elk seizoen (medio augustus t/m medio juli van het jaar daarop) dient uiterlijk in de maand juni gedaan te worden, als men van plan is ná de zomerpauze niet meer deel te willen nemen aan de lessen van het volgende seizoen.

Speciale omstandigheden:
(1.6) Onder speciale omstandigheden van langdurige ziekte/blessure van deelnemers met een FLEX maandelijkse abonnement kan in overleg met de docent(e) een ‘pauze’ van één of meerdere maanden afgesproken worden,(‘abonnement pauze’ tot een maximum van 6 maanden) Er wordt wél verzocht om de betaling van het maand ‘opzegtermijn’ te voldoen. Zodra men hersteld is en terug wil keren naar de lessen wordt het FLEX maandelijkse abonnement herstart en de eerst volgende maandcontributie wordt niet in rekening gebracht.
(1.7) Onder speciale omstandigheden van langdurige ziekte/blessure van deelnemers met een VAST jaar abonnement kan in overleg met de docent(e) een ‘pauze’ van één of meerdere maanden afgesproken worden. Het VASTE jaar abonnement wordt dan op ‘pauze’ gezet voor een maximum van de resterende maanden van het lopend abonnement tot een maximum van 6 maanden.
Zodra men hersteld is en terug wil keren naar de lessen wordt het resterende jaar abonnement herstart, en kan genoten worden van lessen zonder enige extra kosten tot het voltooien van de resterende maanden van het VASTE jaar abonnement.

Artikel 2: LICHAMELIJKE/GEESTELIJKE KLACHTEN
(2.1) U dient voor aanvang van de les lichamelijke en/of geestelijke klachten te melden aan de docent(e). Zodat hij/zij hiermee rekening kan houden in de lessen. Hiervoor dient het inschrijfformulier ingevuld te worden vóór het begin van de maandelijkse lessen, basiscursussen en/of Workshops.
(2.2) Deelname aan de lessen bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) is voor eigen risico.
(2.3) De docent(e) kan na een aanzienlijke periode overwegen een deelnemer te weigeren, wanneer deze een medische of psychische aandoening heeft, die de docent(e) gedurende de les niet of onvoldoende kan begeleiden.

LET OP: YOGA VERVANGT GEEN REGULIERE GENEESWIJZE, DOCH KAN WEL WAARDEVOLLE FYSIEKE EN GEESTELIJKE ONDERSTEUNING BIEDEN DIE DE REGULIERE BEHANDELINGEN KAN AANVULLEN!

Artikel 3: SCHADE/DIEFSTAL
(3.1)  Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade/diefstal of opgelopen letsel van de leerling. Waardevolle spullen geeft u af bij de docent(e) vóór aanvang van de les.

Artikel 4: AFWEZIGHEID DOCENT(E)
(4.1) Indien de docent(e) verhinderd is les te geven, zorgt hij/zij tijdig voor inval en/óf een EXTRA les ter compensatie van de gemiste les, waarover u van te voren wordt geïnformeerd.
(4.2) Bij onverwacht uitvallen van lessen door noodomstandigheden op de lesdag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt de docente dit door u per mail en/of via een SMS/WhatsApp bericht op de hoogte te brengen, zorg s.v.p. ervoor dat u altijd uw mobiele telefoon checkt alvorens u vertrekt naar de yogales.
Let op: Als u gebruikt maakt van Whatsapp berichten, zorg ervoor dat u de telefoonnummer(s) van de docente(n) opgeslagen hebt in uw contactlijsten zodat uw eventuele Whatsapp ‘Broadcasts’ kan ontvangen/lezen.
(4.3) Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden, wordt de mogelijkheid geboden om de les te laten inhalen op een andere (EXTRA) lesdag naar keuze (afhankelijk van beschikbaarheid).

Artikel 5: AFWEZIGHEID DEELNEMER
(5.1) Inhaallessen mogelijk op andere lesdagen, binnen 60 dagen, mits van te voren afgesproken en het groepsaantal het toelaat.
(5.2) Wanneer geen lessen worden aangeboden door schoolvakantie óf feestdagen kunt u deze niet-gegeven lessen ook helaas niet inhalen.
(5.3) Restitutie is niet mogelijk bij gemiste lessen door de deelnemer.
(5.4) Graag bij afwezigheid afmelden per sms/Whatsapp bericht [vraag het mobiele nummer van uw docent(e)] óf via e-mail: info@yogastudiobarendrecht.nl en/óf info@montoyoga.nl

(5.5) Niet afmelden, óf niet tijdig afmelden van je afwezigheid in je (vaste) les kan betekenen dat wij je gereserveerde plaats niet op tijd naar een ander inhalende lid of proefklant op onze wachtlijsten kan gaan. In dit geval zal je in onze presentielijst als ‘aanwezig’ vermeld worden, en is dus deze gemiste les helaas niet meer mogelijk in te halen.

Artikel 6: VAKANTIES
(6.1) Er vinden geen lessen plaats op feestdagen en in schoolvakanties. [tenzij anders is afgesproken met de desbetreffende docent(e)].
(6.2) Lesvrije dagen staan op de website (én op het studio notitiebord vermeld).
(6.3) ZOMERVAKANTIE. In de langere zomervakanties kan Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) een tijdelijke zomerrooster introduceren, als er onvoldoende deelname is door afwezigheid van leden, en Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) zal een aantal (minimaal 4, maximaal 6) weken sluiten. U wordt tijdig geïnformeerd over de planning.

Artikel 7: PROEFLESSEN
(7.1) Het is mogelijk om éénmalig GRATIS proefles te volgen bij een van de vaste yogagroepen, in overleg met de docent(e). (Relax Yoga, Power Yoga en/of Vinyasa Flow )
(7.2) Het doel van een gratis proefles is om een nieuwe deelnemer kennis te maken met onze studio en de docent(e) en een indruk te geven van het verloop van de les, en ook om de docent(e) een indruk te geven van de conditie/niveau van de deelnemer.
(7.3) Ná de proefles Relax-Mindfulness Yoga en/of Yin-Restorative Yoga is het mogelijk, na overleg met de docent(e), om verder te gaan met de lessen bij de vaste yogagroepen.
(7.4) Ná de proefles Power/Vinyasa Flow zal in overleg met de docent(e) besloten worden of er een basisworkshop wenselijk is vóór het aansluiten met de vaste lessen.

(7.5) Als je een 2e proefles wilt volgen vragen wij €12,00* contant of via een tikkie voor deze 2e proefles.

Artikel 8: BETALING
(8.1) Om uw plaats te reserveren in een van onze basisworkshops betaalt u een los bedrag van €15,00. Het resterende bedrag van het cursusgeld betaalt u voor aanvang van de basisworkshop.

(8.2) Bij aanvang van een andere thema workshops dient u vooraf het begin van de workshop het afgesproken contributie bedrag aan de docent(e) te betalen.

(8.3) Bij aanvang van een vaste les Relax-Mindfulness Yoga, YIN-Restorative Yoga, Vinyasa Flow Yoga met het FLEX1 maandelijkse abonnement betaalt u de maandcontributie van €45,00* voor 4 lessen per maand. (60 min lesduur)

(8.4) Bij aanvang van een vaste les Relax-Mindfulness Yoga, YIN-Restorative Yoga, Vinyasa Flow Yoga met het FLEX2 maandelijkse abonnement betaalt u de maandcontributie van €76,00* voor 8 lessen per maand. (60 min lesduur)

(8.5) Bij de FLEX1 en FLEX2 maandelijkse abonnementen dient u maandelijks in de 1e week van elke maand de contributie, óf contant te betalen, óf over te maken op het volgende banknummer: NL37 ABNA 04 40 37 00 00 t.n.v. I. Montoya-Breevoort te Barendrecht, o.v.v. YOGASTIJL + MAAND + NAAM

(8.6) SPECIALE EARLY BIRD KORTING tot 31 januari 2024: Bij aanvang van een vaste les Relax-Mindfulness Yoga, YIN-Restorative Yoga, Vinyasa Flow Yoga met het JAAR1 abonnement betaalt u het hele jaar een éénmalig bedrag (met jaarkorting) van €451,00* voor 4 lessen per maand. (60 min lesduur) .

(8.7) VANAF 1 februari 2024: Bij aanvang van een vaste les Relax-Mindfulness Yoga, YIN-Restorative Yoga, Vinyasa Flow Yoga met het JAAR1 abonnement betaalt u het hele jaar een éénmalig bedrag (met jaarkorting) van €462,00* voor 4 lessen per maand. (60 min lesduur) .
(zie ook artikel 10.2 voor de EXTRA (gezins)korting op het JAAR1 abonnement)

(8.8) Om van deze jaarkortingen te mogen genieten, dient u het hele (jaar)bedrag éénmalig over te maken op het volgende banknummer: NL37 ABNA 04 40 37 00 00 t.n.v. I. Montoya-Breevoort te Barendrecht, o.v.v. YOGASTIJL + JAAR + NAAM. Zodra wij uw jaaroverboeking hebben ontvangen begint uw jaarabonnement.

(8.9) Als je een FLEX1 abonnement hebt en je ‘extra’ lessen wilt volgen bovenop de normale 4x lessen per maand, dan is het ook mogelijk om een ‘extra’ losse lessen te kopen. Deze extra losse les (MET ABONNEMENT) kost €12,00* per keer. (Zodra je consequent extra lessen per week koopt is het wellicht voordeliger om over te gaan naar een FLEX2 abonnement.)

Artikel 9: (Bijzonder omstandigheden) BETALING

(9.1) Losse les ZONDER abonnement:

Als men GEEN abonnement wilt nemen (óf een lopend abonnement wil stopzetten, maar wil flexibel blijven deelnemen met de yogalessen) kan men losse lessen (blijven) volgen bij yogastudio Barendrecht. In dit geval, (zonder de normale doorlopende betaal- en opzegtermijnverplichtingen van een abonnement) zijn de losse lessen wél duurder omdat men niet is verbonden aan onze abonnement voorwaarden. Het bedrag van deze losse lessen zonder abonnement is €15,00* per les, contant af te rekenen met de docent(e) aan het begin van elke les.

Artikel 10: TARIEF KORTINGEN

(10.1) Meerdere lessen per week: (Alleen voor abonnees/ leden)
Deelnemers/Abonnees die 8 lessen per maand willen volgen krijgen maandelijks een korting van €14,00*. Men sluit dan een FLEX2 abonnement. Contributie zal dan €76,00* per maand worden. (= €9,50 * per les). Men kan ook kiezen om deel te nemen aan meerdere soorten yogalessen per maand. (bijvoorbeeld; 4 keer Power yoga en 4 keer Relax yoga per maand) De bovengenoemde kortingen zijn dan ook hier van toepassing.

(10.2) Gezinskorting:

(10.2a) Doen meerderen in uw gezin (woonachtig op hetzelfde adres) mee aan yogalessen bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) en jullie hebben een FLEX1 MAAND abonnement afgesloten, dan krijgt elke deelnemer €3,-* korting op de maand contributie. Dan betaalt elke (gezins) deelnemer een maandelijkse bedrag van €42,00*.

(10.2b) Doen meerderen in uw gezin (woonachtig op hetzelfde adres) mee aan yogalessen bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) en jullie hebben een JAAR1 abonnement afgesloten, dan krijgt elke deelnemer €22,00* EXTRA korting op het jaarbedrag van €462,00. Dan betaalt elke (gezins) deelnemer een éénmalig jaarbedrag van €440,00*

(10.2c) Doen meerderen in uw gezin (woonachtig op hetzelfde adres) mee aan yogalessen bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) én jullie hebben een FLEX2 maandelijkse abonnement afgesloten, dan krijgt elke deelnemer een extra €6,00* korting bovenop de speciale FLEX2 maandcontributie. Dan betaalt elke (gezins) deelnemer met een FLEX2 maanabonnement een maandelijkse bedrag van €70,00*.

Let op: Als meerdere kortingen van toepassing zijn, dan geldt alleen de hoogste korting. (Dus, helaas niet cumulatief)

(10.3) Productkorting tijdens de Basiscursus: Deelnemers van de basiscursussen hebben recht op kortingen op het aanschaffen van yogaproducten aangeboden door Yogastudio Barendrecht (Montoyoga). De aangeboden kortingen (door de docent(e) vermeld aan het begin van de cursus) zijn alléén geldig gedurende de periode van de cursus.

Artikel 11: WIJZIGINGEN
(11.1) Contributie bedragen, voorwaarden en tijden van de lessen kunnen door Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) worden gewijzigd, waarbij een aannemelijke termijn in acht wordt genomen om de deelnemers in te lichten.

*  Tarieven per 1 januari 2024

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~

 

PRIVACY VOORWAARDEN

Als je yogalessen volgt bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga), deelneemt aan workshops, als je je aanmeldt voor een gratis proefles, dan heeft Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder staat op een rijtje gezet:

  1. Welke gegevens Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) bewaard;
  2. Waarom wij dat doen;
  3. Hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens;
  4. Op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Yogastudio Barendrecht (Montoyoga)

Over jouw privacy bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga)

Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.

Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) jouw gegevens gebruikt. En dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

Welke van gegevens worden door Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) verzameld?

Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yogalessen

Bij het starten van het volgen van yogalessen bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website formulieren

Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website of een proefles aanvraagt, worden je naam en emailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaren/docenten van Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaren/docenten van Yogastudio Barendrecht (Montoyoga)

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?

De verzamelde gegevens, en met name naam, emailadres worden door Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) via een mailingslijst gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over ruilen van (inhaal)lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp.

– Voor de facturatie en administratie maakt Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) gebruik van een eigen boekhoudprogramma. Je naam en emailadres wordt hierin ingevoerd om zo de facturatie per email te kunnen verzorgen.

– Voor de boekhouding en jaarverslag wordt Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) ondersteunt door een boekhouder. Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) heeft een Verwerkersovereenkomst afgesloten met haar boekhouder aangaande de privacy van klantgegevens in relatie tot betalingen.

SSL certificering website

Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

Bewaartermijn van jouw gegevens

De termijn dat Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

– Voor zolang je lessen volgt bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga)

– Gedurende vijf jaar nadat je met de yogalessen bent gestopt

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor;

– Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving

Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan Yogastudio Barendrecht (Montoyoga). Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen, Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. Bijvoorbeeld dat je wel gewone emails wilt ontvangen,

Al je rechten op een rijtje:

– Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.

– Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.

– Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die Yogastudio Barendrecht (Montoyoga) verwerkt in te zien.

– Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.

– Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

– Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

– En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?

Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Yogastudio Barendrecht (Montoyoga), neem dan contact op met Yogastudio Barendrecht (Montoyoga). Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?

Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: info@yogastudiobarendrecht.nl of 06-21913399 en/of 06-22950381